Primary tabs

 

 

Cơ sở sản xuất

 

 

1. Công ty TNHH may Phù Yên
Diện tích: 50.000 m2
Lao động: 1.200 công nhân
Năng suất: 8.500.000 SP/Năm
Địa chỉ: Phù Yên - Sơn La

2. Nhà máy Tâm Việt - Sóc Sơn
Diện tích: 10.000 m2
Lao động: 120 công nhân
Năng suất: 1.000.000 SP/Năm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội